Kulturní dům

Koncepce řízení a rozvoje NKZ

Koncepce rozvoje a řízení Novoměstských kulturních zařízení

Koncepce rozvoje a řízení Novoměstských kulturních zařízení shrnuje plány na roky 2020 – 2025. Součástí je řada aktivit, které vycházejí z kreativní povahy naší činnosti, ale i z legislativy, a musí tak být splněny.

Součástí Novoměstských kulturních zařízení jsou:
1. Horácké muzeum
2. Informační centrum
3. Kulturní dům
4. Zpravodaj Novoměstsko
5. Smuteční síň
6. Městská knihovna
7. K Club
Tyto střediska se nacházejí ve třech budovách. Horácké muzeum a informační centrum sídlí v budově na Vratislavově náměstí, kulturní dům, městská knihovna a zpravodaj v budově na Tyršově ulici. V téže ulici je i smuteční síň.

SPOLEČNÁ STRATEGIE
1. Organizační a personální změny
• Od 1. 1. 2020 dojde ke změně organizační struktury. Vzniknou střediska:
• 1. Horácké muzeum a informační centrum
• 2. Kulturní dům
• 3. Městská knihovna
• 4. K Club
• Z řad stávajících zaměstnanců se budou vybírat vedoucí jednotlivých středisek.
• Během roku 2020 se personálně stabilizuje Horácké muzeum a informační centrum a navýší se počet muzejníků. V dnešní době jsou 2 pracovníci na 80 000 sbírkových předmětů, které muzeum musí spravovat, provádět inventarizaci a v budoucnu i digitalizovat (1 pracovník – 40 000 předmětů, u jiných muzeí 1 pracovník – 16 670 předmětů). Vedle těchto zákonem daných činností plní pracovníci průvodcovskou, edukační, výstavní a publikační činnost.
• Pokud bude docházet k personálním změnám, vždy bude cílem vybrat kvalifikovaného a kreativního člověka. U provozních zaměstnanců je kladen důraz na všestrannost, minimalizujeme tím nutnost objednávat firmy.

2. Opravy a investice
Je řada oprav a investic, o kterých již nyní víme, že je bude nutné realizovat, a na některé se musíme připravit.
• V roce 2020 plánujeme investovat do nákupu 550 ks židlí do hlavního sálu a přísálí.
• Rekonstrukci by si zasloužilo zázemí pro účinkující za jevištěm, hlavně pak sociální zařízení u těchto šaten, včetně nové elektroinstalace.
• Díky nárůstu mobiliáře, který využíváme na různé druhy akcí – křesla, sedací soupravy, stolečky, výstavní panely, nifteky a jiné, bychom rádi vytvořili nový skladový prostor. K tomu se nabízí zastavět proluku mezi hereckými šatnami a Gobelínovým salonkem. Sklad by měl přiléhat k hlavnímu sálu a úroveň podlah by mohla být ve stejné výši.
• Opravy, které nás v budoucnu čekají, jsou spojeny se stářím objektu na Tyršově ulici. Je to například výměna rozvodů vody pod jevištěm, svody ze střechy či střecha kulturního domu, která při větší sněhové zátěži na některých místech propouští vlhkost do hlavního sálu.
• Musíme do budoucna počítat s výměnou dataprojektoru v hlavním sále a investovat do frontálního zvukového systému.
• Spodní část pódia (nifteky) často používáme i samostatně jako stupňovité hlediště, pódium pod kapely či divadla. Dochází tedy k opotřebení a bude nutná obnova.
• Pro Novoměstská kulturní zařízení slouží jeden automobil. I on potřebuje v dnešní době již řadu větších oprav. Výrazně vzrostla i spotřeba benzínu (dnes jezdíme za 11 litrů/100km).
• Budeme usilovat o rekonstrukci Horáckého muzea. Je to dlouhodobý projekt, na kterém se pracuje již od roku 2013. Za finanční podpory města a Ministerstva kultury jsme již opravili střechu, obnovili a zpřístupnili půdu (původně sloužila jako depozit a sklad) a v letošním roce 2019 se na ni z přízemí přemístí etnografická expozice, která současně dostane i novou podobu. Projekt počítá s celkovou opravou budovy, včetně všech síti a nového topení, které v současné době nejsou v dobrém technickém stavu. Součástí bude dostavba Horáckého muzea se sociálním zázemím pro návštěvníky muzea a informačního centra, výtahem, kanceláří pro muzejníky a zázemím pro turisty. Revitalizovat se budou i stálé expozice, které budou modernější a interaktivní. Vlastními silami a minimálními investicemi je již teď opravena expozice skla, místnost věnovaná Karlu Němcovi a vstupní místnost do expozic muzea.
• Co nás velmi tíží, je nedostatečný depozit. Velkou změnou k dobrému bylo přemístění sbírkových předmětů ze skladů Technických služeb do suchých prostor na Vratislavově náměstí. Z vlastního rozpočtu a grantů postupně vybavujeme depozit skladovým systémem pro daný druh sbírkových předmětů (kovové regály a látkové vaky na textilní sbírky, police pro obrazy, historické zbraně, tubusy pro mapy atd.).
• Investici by si zasloužilo i vybavení městské knihovny. Dnes již existují inteligentní systémy na skladování knížek, které ušetří místo. Žádoucí je i výměna nábytku, aby se návštěvníci cítili pohodlně a příjemně.

3. Financování Novoměstských kulturních zařízení
Plánovaný rozpočet na rok 2020:

Náklady NKZ 2020: 21,8 mil. Kč
• 11,1 mil. Kč – mzdové náklady a s nimi spojená zákonná pojištění
• 2 mil. Kč – energie budov
• 0,5 mil. Kč – opravy – opravy a údržba budov, restaurování sbírkových předmětů, udržování cyklotras
• 2,6 mil. Kč – materiál – velkou položkou jsou knihy a časopisy do městské knihovny, kancelářské potřeby a papír, materiál na drobné opravy, spotřeba benzínu, čisticí prostředky a jiný drobný materiál, součástí položky je i nákup zboží do restaurace, ten se ale vrátí ve výnosech
• 4 mil. Kč – služby – kulturní akce všech středisek, farmářské trhy, technické zajištění akcí, propagace, autorská práva, aktualizace programů, revize, údržba lyžařských tratí, internet, ubytování a občerstvení kapel a podobně
• 1,6 mil. Kč – odpisy, nákup zboží na informačním centru, který je určený k prodeji

Výnosy NKZ 2020: 7,2 mil. Kč
• 5,85 mil. Kč – tržby z kulturních akcí, vstupné muzeum, poplatky knihovna, inzerce Novoměstsko a tržba restaurace
• 0,9 mil. Kč – krátkodobé a dlouhodobé pronájmy prostor a pronájem mobiliáře
• 0,45 mil. Kč – prodej zboží a sponzorské dary
Dotace města 14,45 mil. Kč
Dotace ostatní 0,17 mil. Kč
• Nejvíce se do nárůstu nákladů odrazilo navýšení mezd zaměstnanců + zákonné odvody, zvýšení cen energií min. o 30 %, ceny knih, časopisů a služeb (např. prádelna, technické zajištění akcí, autorská práva…). Vyprání ubrusů po jedné akci stojí 3 500,- Kč, za 10 měsíců 2019 máme již vypráno za 69 000,- Kč (zde budeme hledat jiné, levnější cesty). Autorské poplatky se nám vyšplhaly na 90 000,- Kč za rok.
• Snažíme se minimálně využívat placené služby. Většinu oprav a menších stavebních úprav si děláme sami (bar v přísálí, výmalba jeviště a hlavního sálu). Na hudební akce objednáváme jen zvuk, světelnou aparaturu si zajišťujeme z vlastních zdrojů. Náklady se snížily i díky koupi pódia, které si i sami stavíme.
• Neustále hledáme způsoby, jak snížit náklady. Jsme však na možném minimu, pokud chceme udržet všechny činnosti, které Novoměstská kulturní zařízení zajišťují pro obyvatele Nového Města na Moravě a které jsou i zákonem podmíněné. I když snížíme počet kulturních akcí, výstav, besed, soutěží, nedojde k razantní úspoře. Stále tu musí být lidé, kteří budou prostory uklízet, opravovat a zajišťovat nejen naše akce, ale i akce ostatních organizací, a to uvnitř kulturního domu, ale i venku. Zajišťujeme technickou i propagační podporu akcím, které se konají v Novém Městě a jeho místních částech. Kulturní dům pořádá 145 akcí za rok s dotací 1 446 000,- Kč. Z toho 1 039 000,- Kč stojí akce, ze kterých je minimální příjem (Nova Civitas, Váza Fest, Pouť, Slavnosti medu, Novodvorky, Masopust, Čarodějnice, Advent). Na zbývajících 137 akcí potřebujeme finanční dotaci 407 000,- Kč.
• Ani navýšení ceny vstupného v Horáckém muzeu nebo poplatky knihovny nám razantně nezvýší výnosy.
• Novoměstskými kulturními zařízeními projde 63 000 lidí za rok. 28 000 přijde do Horáckého muzea. Informační centrum vyřídí za měsíc 280 telefonátů, 750 e-mailů a 150 dotazů na online chat Foxydesk. Knihovna má 1 800 čtenářů, ročně odbaví 100 000 výpůjček a projde jí 53 000 návštěvníků. Od roku 2011 pořádáme o 86 % více kulturních akcí a vytíženost kulturního domu vzrostla o 513 %.
• Hlavním partnerem Novoměstských kulturních zařízení je společnost Medin, a.s. Za propagaci společnosti na svých kulturních akcích získáme každoročně 100 000,- Kč. Rádi bychom navázali spolupráci i s dalšími firmami v Novém Městě na Moravě. Firmy by si vybraly akci (divadlo, koncert), která jim je blízká a kterou by chtěly každý rok finančně podporovat.

STŘEDISKA
1. Kulturní dům
Společenská, kulturní a vzdělávací činnost:
• Stále se budeme zaměřovat na všechny věkové skupiny a co nejširší žánrový záběr. Budeme držet linii kvalitních koncertů, divadel, besed, zábavných pořadů, filmů, festivalů a oslav.
• Naučili jsme se využívat všech prostor a vybavení kulturního domu. Nepotřebujeme stupňovité hlediště za 8 milionů, postavíme si ho sami. Nepotřebujeme vybudovat malý koncertní sál, pomůžeme si prostorem mezi oponami. Tím vznikl i projekt komorních koncertů a divadel „Za oponou“, ve kterém budeme pokračovat. Navázali jsme spolupráci se Základní uměleckou školou J. Štursy a na některé koncerty a divadla využíváme prostor tzv. „Podpalubí“.
• Určitě nebudeme opomíjet větší koncerty slavnějších kapel. Zde jsme však limitováni finanční náročností (honorář kapely, technické zajištění zvuku a světel, občerstvení a ubytování) a velikostí sálu, kdy si kapela dává požadavky na min. kapacitu. U některých kapel by se cena vyšplhala přes 1 000,- Kč za vstupenku.
• Divadlo dostane hlavní slovo v roce 2021. Připravujeme na každý měsíc jedno divadlo – Buchty a loutky, Divadlo v Celetné, divadlo Sklep… Bude pokřtěna kniha věnující se ochotníkům v našem městě. Chtěli bychom uspořádat setkání ochotnických divadel. Pokračujeme v divadlech pro děti, u kterých budeme dbát na vysokou úroveň.
• Budeme plánovat akce více dopředu, abychom mohli vydávat tematické plakáty – divadla, dechová hudba, kina…
• Jsme rádi, že prostory kulturního domu jsou dnes hodně využívány. Cílem bylo vytvořit z kulturního domu komunitní centrum, což se podařilo. Rádi pomůžeme prostorem, vybavením i personálem při realizaci společenských a kulturních akcí jiných organizací, neziskovek a spolků. Musíme však tyto služby ztransparentnit. Toto rozhodnutí bude na zřizovateli, zda v rámci grantů obdrží příspěvek na tyto akce jednotlivé organizace či přímo NKZ. Popřípadě zda organizacím přidělí paušál, za který si budou moci u nás tyto služby čerpat, aniž by docházelo k finančnímu toku. Tak budou v rámci našeho rozpočtu jasně vyčísleny služby, na které potřebujeme příspěvek, přestože jsou de facto pro ostatní organizace. Tento systém bude platit od roku 2021.

Komerční činnost:
• Abychom více využívali konferenční sály v dopoledních hodinách a zvýšili ziskovost doplňkové činnosti, zaměříme se v budoucnu na školení. V současné době kontaktujeme obce a školitele, zjišťujeme podmínky pro konání kurzů a provádíme průzkum, o co je největší zájem. Zároveň posíláme i nabídky na pronájem místností školícím agenturám.
• Pokud by se nám rozjela školení, další metou by pro nás bylo pořádání teambuildingů. Zajistili bychom školení a doprovodný program, včetně ubytování (lázně/ divadlo/ koncert/Vysočina Arena…)

2. Horácké muzeum a informační centrum
Muzeum
• V rámci digitalizace a zpřístupnění muzea široké veřejnosti již teď probíhá převod knižního fondu Horáckého muzea do online katalogu městské knihovny. Všechny knihy a katalogy zde budou vedeny jako samostatné středisko. Badatel si pak může sám zjistit, jaké knihy máme, zda jdou půjčit nebo jsou pouze prezenčně.
• V návaznosti na legislativu bude probíhat i online evidence sbírkových předmětů. Zatím stát připravuje soutěž na požadovaný software a v následujících 2 letech bude testován na vybraných muzeích a galeriích, teprve pak ho budou moci využívat ostatní instituce. My již dnes věnujeme část úvazku na digitalizaci sbírek do interní databáze.
• Chceme zviditelnit zajímavé sbírkové předměty na stránkách muzea či zpropagovat nový přírůstek na facebooku a webu.
• Rádi bychom do plánu výstav zařadili i zajímavé interaktivní výstavy pro celou rodinu typu Leonardo na Vinci, IQ park (k vidění byly například v Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou). Pořizovací cena těchto výstav je však vysoká a v současném rozpočtu s takovou dotací není počítáno (IQ park/1 měsíc/ 62 000,- Kč + doprava + instalace).
• Připravujeme projekt „Medailonky starostů“, který bude zdobit prostory novoměstské radnice.

Informační centrum
• Informační centrum rozšiřuje svoje služby o Zásilkovnu. Do budoucna bychom spolupracovali i s ostatními přepravními společnostmi. To však až v návaznosti na rekonstrukci muzea. Dnes nemáme dostatečný prostor pro uložení zásilek.
• V novoměstském informačním centru velmi chybí zázemí pro turisty – úschovna zavazadel a klidová zóna.
• Uvažovali jsme o rozšíření služeb městského úřadu v informačním centru (možnost zaplatit poplatky za komunální odpad, psa…). Zde však narážíme na legislativu.
• Naučné tematické stezky – geometrické tvary kolem nás, fyzika v přírodě. V letošním roce se realizovala stezka po sgrafitech Karla Němce.
• Je nutné vytvořit jednotnou propagaci města. Z auditu zpravodaje Novoměstsko (viz níže) vyšla kritika na absenci celkové propagační koncepce, jejíž součástí je i zpravodaj. Společně s městem je nutné tuto koncepci vytvořit a začlenit do ní i řadu produktů a činností informačního centra a propagaci městských akcí – tištěnou a internetovou inzerci, zboží a letáky v informačním centru, propagaci turistických i městských projektů, propagační materiály, singletracky, pumptracky a nově vznikající projekty.

3. Zpravodaj Novoměstsko
Během roku 2019 byl proveden audit nezávislým sdružením Oživení, jež se věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy, veřejné politiky a vydávání radničních periodik. Navázali jsme s nimi spolupráci za účelem obsahového zefektivnění zpravodaje Novoměstsko.
Sdružení nám vypracovalo analýzu, z které jsme vyvodili určité kroky:
• Zpravodaj bude součástí celkové koncepce propagace města.
• Větší prostor pro zastupitele – v každém čísle budou mít 3 zastupitelé možnost se vyjádřit k libovolnému tématu týkajícího se dění v našem městě.
• Zaměříme se na názorové diskuze ze stran občanů.
• Vznikne webový portál na vkládání článků pro zastupitele a občany.
• Doplnění stabilních rubrik o nové – názory občanů, zastupitelů, fotoreportáž z města a kulturních a společenských akcí, okénko věnované tématu daného roku (Rok osvobození, Rok divadla, Rok lyžařů).
• Bude zřízen orgán redakční rady.
• Všechny články budou podepsány jménem autora, nikoliv zkratkou -red-.

4. Městská knihovna
• Do budoucna se zaměříme na lepší propagaci knihovních besed, soutěží, tipovaček, přednášek a autogramiád. Budeme více používat internetové kanály na oslovení našich čtenářů.
• Hry, které probíhají na dětském oddělení, budeme zveřejňovat na webových stránkách knihovny a facebooku města.
• Opět prostřednictvím webových aplikací (jsou zdarma) upozorníme na zajímavé přírůstky do knihovního fondu, bestsellery, výročí spisovatelů…
• Samozřejmostí budou soutěže o vstupenky na kulturní představení.
• Zapojíme do výběru knih i místní školy a školky.
• Ukážeme mladší generaci pro ně atraktivnější druhy knih – e-book, komiksy…
• Pořádáme tematické půjčování knih – Halloween – půjčování knih s čelovkou, výtvarný workshop, výstava namalovaných i vydlabaných dýní.
• Jendou za rok uspořádáme besedu se spisovateli ve velkém sále, spojenou s prodejem knih a autogramiádou – knihovnickou talkshow.
• Chceme obměnit prostor knihovny. Výměna židlí a stolů za pohodlná křesla. Změna dětského koutku. Propojení dětského oddělení s čítárnou.

5. K Club
• K Club prodělal přeměnu z klasické restaurace na „bar“ s rozšířenou nabídkou jednoduchých jídel ke kávě, limonádě či pivu. Základem je vlastní výroba bez používání polotovarů. Sami si připravujeme zákusky, pečivo, nakládáme pochutiny k pivu. Výhodou je to, že nabídku můžeme rychle obměňovat. V létě místo polévek nabízíme saláty. Připravujeme různé sendviče a slané croissanty. Základem nápojového lístku je kvalitní káva.
• Připravujeme návštěvníkům řadu gastronomických a kulturních zážitků:
• výtvarné dílny pro děti za špatného počasí a v časech, kdy je v K Clubu více klidu pro děti,
• komorní divadla, která si lze zpestřit kávou a zákuskem, např. LiStOVáNí,
• komorní koncerty,
• tematické akce – Kazumi sushi, Brunch s Food & Stuff, hamburgery, gril,
• prodej produktů připravených v K Clubu, které je možné odnést si domů – přepuštěné máslo, domácí paštiky, nakládaný hermelín.
• prodej kvalitní zrnkové kávy.

Mgr. et Bc. Veronika Teplá
ředitelka Novoměstských kulturních zařízení

tancirna-2019-2020nkz-odkazy-plesy-2024-bilaszif-leadermedin_logo