Výběrové řízení na pozici ekonoma/ekonomky

Rubriky: Kulturní dům
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě vyhlašují výběrové řízení na pozici ekonomka příspěvkové organizace Nabízíme: úvazek 1 platovou třídu 10 předpokládaný nástup listopad/prosinec 2021 …

Výběrové řízení na pozici ekonoma/ekonomky

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

vyhlašují výběrové řízení na pozici

ekonomka příspěvkové organizace

Nabízíme:

 • úvazek 1

 • platovou třídu 10

 • předpokládaný nástup listopad/prosinec 2021

Požadavky:

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům

 • státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)

 • ukončené min. střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vzdělání ekonomického směru

 • praxe v komplexní účetní práci

 • zkušenost s vedením či účtováním celku

 • zkušenost se závěrkami

 • praxe z příspěvkové organizace výhodou

 • přehled v právních předpisech – zejm. zák. o účetnictví, o rozpočtových pravidlech příspěvkových organizacích, daňového řádu

 • občanská a morální bezúhonnost

 • schopnost pracovat samostatně, přesně a spolehlivě

 • časová flexibilita, ochota pracovat o víkendech

 • používání a znalost účetních systémů a kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor, Internet)

Náplň práce

 • kompletní zodpovědnost za vedení a zpracování účetnictví, za správnost a efektivnost ekonomického, daňového a finančního hospodaření, sestavování rozpočtu a kontrola jeho plnění

 • měsíční zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

 • účtování interních dokladů

 • metodický dohled, kontrola účtovaných faktur

 • sledování, kontrola čerpání finančních prostředků z grantů

 • příprava závěrkových operací, závěrky

 • agenda pokladny

 • účtování bank

 • vedení evidence majetku a jeho inventarizace

Písemně zašlete:

 • přihlášku (přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče)

 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Novoměstským kulturním zařízením, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem

 • kopii dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být ověřený)

 • strukturovaný profesní životopis, včetně seznamu předcházejících zaměstnání a délce praxe

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do úterý 26. října 2021 na adresu: NKZ Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Bližší informace o výběrovém řízení Vám poskytne Mgr. Veronika Teplá, ředitelka NKZ na tel.: 725 109 673, ohledně pracovní náplně kontaktujte Pavlínu Miholovou, 727 891 230.

pracovnik_ekonom_2021