Kulturní dům

Hledáme správce budov

/ Daniel Šimek

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě hledají Správce budov Nabízíme: úvazek 1 na dobu určitou do 31. 8. 2019 s možností prodloužení na dobu …

Hledáme správce budov

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

hledají

Správce budov

Nabízíme:

úvazek 1 na dobu určitou do 31. 8. 2019 s možností prodloužení na dobu neurčitou

v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., v zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů platovou třídu 5

předpokládaný nástup 1. září 2018

Požadavky:

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá český jazyk)
 • min. výuční list
 • časová flexibilita
 • občanská a morální bezúhonnost, schopnost pracovat samostatně, přesně a spolehlivě
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • norma ČSN 33 2000-5-52 výhodou

Náplň práce:

 • údržba objektů Novoměstských kulturních zařízení a jejich vybavení, drobné zámečnické, elektrikářské a zednické práce
 • náročnější fyzické práce při úklidu a údržbě budov, stěhování vybavení, stavba pódia
 • údržba plochy kolem budov NKZ – údržba zeleně, úklid sněhu, listí a nečistot
 • manipulace s elektrickým zařízením, osvětlovací, zvukařskou a jevištní technikou
 • regulace vytápění, obsluha klimatizace a jejich údržba
 • údržba a péče o služební vozidlo, včetně hlídání a zajišťování technických kontrol
 • výlep plakátů v Novém Městě na Moravě a okolí, zveřejňování akcí ve vývěsních vitrínách
 • údržba a oprava vývěsních skříní, výlepových ploch a dalších ploch souvisejících s informacemi města, které spadají pod správu Informačního centra

Možnost vyzkoušení náplně práce uvedené pozice při kulturních akcích do 24. 6. 2018. Případní zájemci se hlaste u ředitele NKZ Daniela Šimka na telefonu 608 617 234.

Písemně zašlete:

 • strukturovaný profesní životopis (včetně jména, příjmení, kontaktní adresy, telefonu)
 • kopii dokladů o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/ 2000 S., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 26.6. 2018 do 12:00: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě. Obálku označte slovy „Výběrové řízení – neotvírat“.

Bližší informace o výběrovém řízení Vám poskytne Daniel Šimek, ředitel Novoměstských kulturních zařízení, a to buď osobně nebo na tel.: 608 617 234.

tancirna-2019-2020nkz-odkazy-plesy-2024-bilaszif-leadermedin_logo