Reklamní plochy na sloupech

V Novém Městě na Moravě máme 69 reklamních ploch na sloupech podél frekventovaných silničních tahů.
K výlepu je určeno celkem 37 sloupů, z toho jich je 32 oboustranných (značené A, B) a 5 jednostranných (značeno A).
Umístění reklamních ploch naleznete níže v mapce.

  • velikost: 594(š) x 841(v) mm
  • formáty k zveřejnění A1(594 x 841 mm), A2 (420 x 594 mm)
  • výlep minimálně na 14 dní
  • výlepovým dnem je pondělí
  • příjem plakátů neděle do  12:00
  • plakáty k výlepu můžete předávat na Informační centrum, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

Bližší informace na Informačním centru – 566 598 750

Ceny jsou včetně DPH.

cena za kus/den
14 dní 5,00 Kč
30 dní a více 2,50 Kč
60 dní a více 2,00 Kč
mimořádný výlep 500 Kč