Jazykové kurzy

Kurzy anglického jazyka Julia Vařeková, tel. 734 899 611

Kurzy ruského jazyka Julia Vařeková, tel. 734 899 611

Kurzy anglického jazyka – Mgr. Monika Pinterová, tel. 775 911 534

Kurzy anglického jazyka – Jana Musilová, tel. 608 265 160

Kurzy německého jazyka – Eva Řádková, tel. 605 590 886

Kurzy španělského jazyka – Mgr. Petra Tajzlerová, tel. 721 089 615